Seniordrama 

 

Är du senior och nyfiken på teater och drama? Kom med i Seniordrama på Arbis i Helsingfors och bekanta dig med nya sidor av dig själv i en skapande grupprocess. Vi arbetar med teman som intresserar gruppen. Målet är att skapa en trygg och tillåtande atmosfär, så att tröskeln för spontanitet och rollspel blir lägre. Vi utvecklas i egen takt och lär oss av varandra. Välkommen med!

Kursen går 14.9.2018 - 12.4.2019 fredagar kl.11.30-13.00 på Helsingfors Arbis och leds av Karolina Sveiby.

Anmälan via Helsingfors Arbis.

 

Helsingfors Arbis
Dagmarsgatan 3, Främre Tölö