DOT-Seniorer

 

Är du senior och nyfiken på teater och drama? Kom med i DOT-Seniorerna och bekanta dig med nya sidor av dig själv i en skapande grupprocess. Vi arbetar med teman som intresserar gruppen. Målet är att skapa en trygg och tillåtande atmosfär, så att tröskeln för spontanitet och rollspel blir lägre. Vi utvecklas i egen takt och lär oss av varandra. Välkommen med!

Anmälningar och mer information: info(at)dotdot.fi

Undervisningen börjar 5.9.2023. Gruppen träffas tisdagar kl.14.30-16 på Luckan i Helsingfors.