Undervisning i drama och teater

Välkommen med i DOTs nya dramagrupper!

 

 

 

 

 

Kulturpaletten.

Vi  erbjuder konstundervisning inom fyra olika konstgrenar; drama, ordkonst, musik och rörelse i tre stadsdelar i Helsingfors. Grupper för daghem, grundskolan och närområdets invånare. 


Föreningen för Drama Och Teater, DOT rf, erbjuder undervisning, utbildning och fortbildning i drama och teater för alla åldrar från miniorer till seniorer. Alla barn och unga bör ha lika rätt till kompetent och långsiktig undervisning av teaterkonst i sin utbildning. Drama förebygger mobbning, psykiskt illamående och utstötning. Dramaövningar är inte tävlan och därför kan var och en lyckas. I dramaundervisningen behandlas och uttrycks känslor och tankar tryggt eftersom alla deltar och agerar tillsammans. Samtidigt lär man sig sociala färdigheter som behövs i vardagen och i yrkeslivet och som enligt forskningsrön utvecklas bäst med hjälp av drama- och teaterövningar.

Kulturpaletten är ett samarbete med Sydkustens ordkonstskola