Undervisning i drama och teater

Välkommen med i DOTs nya dramagrupper!

 

DOT finns i Kvarteret Victoria

DOT har flyttat till Kvarteret Victoria till egna lokaler och har startat nya dramagrupper. 

I dramagrupperna arbetar vi tillsammans med dramaövningar, rollspel, improvisationer och teater. I arbetet med drama utvecklar deltagarna dels sin fantasi och förmåga att uttrycka sig och dels sin förmåga att kommunicera, ta ställning och att samarbeta. Detta eftersom allt arbete sker i grupp. Terminen avslutas oftast med presentation av arbetet (demo) för familj och vänner.

Inga förkunskaper krävs, alla som är intresserade av teater och drama kan vara med. Vi ordnar inga inträdesprov till dessa dramagrupper. Alla elever duger sådan som de är!

Begränsat antal platser.

Anmäl er till vårens dramagrupper!

 

 

 

 

Våren 2019 startar ett samarbete med Sydkustens ordkonstskola, kallat Kulturpaletten.

Vi  erbjuder konstundervisning inom fyra olika konstgrenar; drama, ordkonst, musik och rörelse i tre stadsdelar i Helsingfors. Grupper för daghem, grundskolan och närområdets invånare. 

 

 

Grupper som hålls våren 2019:

Dottingarna - för barn i åldern 7 - 12 år, gruppen delas vid behov i två grupper enligt ålder

Improskuren - improvisation för vuxna

Seniordrama - i samarbete med Helsingfors Arbis

 

Dessutom kommer vi att starta nya prova på - grupper för olika åldrar.

Fysisk teater - för unga i åldern 13 - 15 år
Combodrama - för barn (i åldern 3 – 5 år) och föräldrar

Drama och musiklek för barn.

 

Blev du intresserad? Ta kontakt!

Välkommen med!

 


Föreningen för Drama Och Teater, DOT rf, erbjuder undervisning, utbildning och fortbildning i drama och teater för alla åldrar från miniorer till seniorer. Alla barn och unga bör ha lika rätt till kompetent och långsiktig undervisning av teaterkonst i sin utbildning. Drama förebygger mobbning, psykiskt illamående och utstötning. Dramaövningar är inte tävlan och därför kan var och en lyckas. I dramaundervisningen behandlas och uttrycks känslor och tankar tryggt eftersom alla deltar och agerar tillsammans. Samtidigt lär man sig sociala färdigheter som behövs i vardagen och i yrkeslivet och som enligt forskningsrön utvecklas bäst med hjälp av drama- och teaterövningar.

 

IDEA DAY 27. NOVEMBER  
IDEA - International Drama/Theatre and Education Association firar årligen den internationella drama- och teaterundervisningsdagen 27.11 i alla världsdelar.

Läs mera om Drama- och teateundervisning i Finland rf, FIDEA.

Lyssna på ljudbandet!

1) finska 2) på svenska