Kulturpaletten

 

Kom med på Baby-Paletten, Senior-Paletten och på Kulturpaletten för skolor!

 

Baby-Paletten och Senior-Paletten ordnas hösten 2022.

Kulturpaletten för skolor återvänder våren 2023.

Mer information puliceras snart. Ta kontakt: info@teaterskolandot.fi

                                                                                                                                                

Grafik: Raquel Benmergui

 

Se hit alla barnfamiljer med 0-1 åringar!

Baby-Paletten är ett dopp i drama, ordkonst och i musikens värld. Under det 30 minuter långa passet leder de professionella pedagogerna barnen och föräldrar genom sång, berättelser och musik till Östersjöns strand. Vi möter grodan, abborren och tar en titt på havets botten - hur ser det ut där och vad allt kan man höra?

Nu gör Baby-Paletten en liten turné på olika platser i Helsingfors för att sedan under hösten pågå regelbundet en gång i veckan hos DOT på Busholmen. Du är hjärtligt välkommen med på den plats och tid som passar dig bäst!

FamiljeLuckan torsdagen 17.3 kl 10.30-11.00

Nordhuset lördagen 19.3 kl 12.00-12.30

Tallen fredagen 25.3 kl 10-10.30

Annegården konstcentrum 1.4 kl 13.00 -13.30

DOT-Festival på Busholmen måndagen 25.4 kl 13.00-13.30

Evenemangssidan i Facebook:

https://fb.me/e/4Alhrwz9Q


 

                                                                                                        Grafik: Raquel Benmergui

 

Är du senior?     
Vill du komma med i Senior-Paletten?

Drama, ordkonst, röst och rörelse!

Ordnas fyra gånger på Luckan i Helsingfors i april 2022. Kom en gång eller alla fyra!

 

  • On 30.3 kl 12.30 Elias Edström (90 min)
  • On 6.4 kl 12.30 Karolina Sveiby (90 min)
  • On 13.4 kl 12.30 Sofia Finnilä (90 min)
  • Ti 19.4 kl 11.00 Nina Tikkanen (90 min) 

Fritt inträde Plats: Luckan Verandan Georgsgatan 31 

För mer information och anmäla intresse:

info@teaterskolandot.fi 

Välkommen! Hoppas vi ses!

 

Grafik: Raquel Benmergui

 


 

Kulturpaletten våren 2022:

Ordnas på förskolor och åk 1 i mars och april 2022:

Drumsö åk 2

Månsas åk 1

Arabia (Kottby) åk 2

                                                           


 

 

Kulturpaletten

Drama, ordkonst, röstuttryck och rörelse

 

Kulturpaletten är lågtröskelverksamhet för barn och unga som ges möjligheten att prova på olika konstformer och hitta en hobby som de gillar och som ökar deras sociala interaktion med andra och deras fysiska och psykiska välmående.

De olika konstformerna som vi erbjuder är DRAMA, ORDKONST, RÖSTANVÄNDNING och RÖRELSE

Gemensamt för dem är att de utvecklar deltagarnas kreativitet samt fysiska och verbala uttrycksförmåga.

Alla konstformer har en egen behörig och erfaren konstpedagog som leder grupperna.
 

Projektet handlar om att erbjuda konstverksamhet för barn, unga och boende i tre stadsdelar så att de får fyra olika konstformer i samma paket.

Vi vill erbjuda svenskspråkiga barn och unga fritidsverksamhet där det inte tidigare finns så mycket verksamhet för just dem och att utöka utbudet på svenskspråkig barnkultur i Helsingfors och göra barnkulturen mera synlig.
I Kulturpaletten får barnen i en tillåtande miljö utforska vad de tycker om och vem de är!

Barnens egna åsikter och tankar vad de vill jobba med för tema är viktiga, de ska känna att det är deras egen grej.

 

Mer info

Frågor? Kontakta info@dotdot.fi
 

På frågor om projektet svarar DOTs verksamhetsledare Anne Sandström 
anne@dotdot.fi

och Monica Martens-Seppelin rektor, Sydkustens ordkonstskola.
monica.martens-seppelin@sydkusten.fi  

VÅREN 2021

I Kulturpaletten deltar grupper från förskolor runt om Helsingfors. De ordnas i anslutning till skoldagen och är slutna. ​

Här är våra Kulturpaletten ledare: 
Minna Valkama i drama,  Elias Edström i rörelse, Nina Tikkanen i ordkonst, Sonja Korkman i röstuttryck.

Minna Valkama undervisar i drama 

Minna är en glad och tvåspråkig dramapedagog som både tycker om att spela teater, regissera pjäser och undervisa dramagrupper. Hon har jobbat med allt från småbarn till seniorer och tycker drama är som ett magiskt rum där allting är möjligt!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Elias Edström undervisar i rörelse

Elias är utbildad skådespelare inom fysisk teater och har specialiserat sig inom peking opera i Kina. Elias är en positiv och entusiastisk person som älskar att röra på sig. 

 

 

 
Nina Tikkanen undervisar i ordkonst
 

Nina är en energisk läslus
som älskar roliga ordbus.
Hon tycker om att rimma
och i berättelsernas magiska värld simma.
Som ordkonstlärare låter hon fantasin flöda
och allas skaparglädje vill hon stöda.

 

 

 
 
Sonja Korkman undervisar i röstanvändning

 

Sonja Korkman är en sångerska och sånglärare som älskar att undersöka röstens möjligheter. Viktigt för Sonja är hälsosam röstanvändning, musik, fantasi, inlevelse och improvisation. 

 

 


VÅREN 2020:

 

KULTURPALETTEN TACKAR FÖR I VÅR

Tack till skolorna och daghemmen som deltog i Kulturpaletten denna vår!

Det var en stor glädje för våra konstpedagoger att skapa konst tillsammans med er! 

Kulturpaletten fortsätter våren 2021 med nya skolor och daghem. Därtill letar vi också efter andra grupper som kunde vara intresserade av att delta i Kulturpaletten. 

Här är lärarnas hälsning:

 

 

 

 

 

Här är våra Kulturpaletten ledare 2020: 
Minna Valkama i drama, Lotta Sanhaie i ordkonst, Amanda Henriksson i röstuttryck och Elias Edström i rörelse.

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅREN 2019:

 

Här är våra Kulturpaletten ledare: 
Minna Valkama i drama, Jessica Lång i röstanvändning, Lotta Sanhaie i ordkonst och Elias Edström i rörelse.

Välkommen på Kulturpalettens avslutningsfestival

torsdagen 16.5 kl 13-14 hos DOT på Busholmen!

 

Nästa veckas torsdag är det dags för Kulturpalettens avslutningsfestival!

Projektet Kulturpaletten avslutas våren 2019 med en gemensam festival för alla deltagande grupper från daghemmet Pärlan, Nordsjö och Östersundoms skolor och Luckan r.f. Också klasskamrater, föräldrar och andra intresserade är välkomna med!
Festivalen hålls på teater Viirus stora scen och i Studio 2. Ingång via Teater Viirus aula. Adress: Medelhavsgatan 14, 00220 Helsingfors.

Barnen samlas kl 12.00 för en kort repetition. Publiken släpps in kl. 13.00. 
Vi bjuder på saft och kakor, vänligen meddela eventuella allergier och antalet deltagare från er.

Mer information ges av anne@dotdot.fi, tel 045-3151150.
Anmälningar till info@dotdot.fi

VÄLKOMNA!

 

Kulturpaletten: drama, ordkonst, musik och rörelse 

Kulturpaletten är din chans att prova på fyra olika konstgrenar drama, ordkonst, musik och rörelse på samma palett. I Kulturpaletten får du utveckla din kreativitet och uttrycksförmåga och träffa andra som har samma intressen som du! Ingen tidigare erfarenhet behövs.

Kulturpaletten avslutas med en festival hos DOT 16.5.2019
Undervisningen leds av DOTs och Sydkustens ordkonstskolas pedagoger. 

Ingen anmälningsavgift våren 2019. Begränsat antal platser. 

Kulturpaletten arrangeras av Föreningen för Drama Och Teater, DOT r.f. i samarbete med Sydkustens ordkonstkola och Luckan i Helsingfors. 

www.ordkonst.fi

@LuckanUngInfo

Projektet startar på tre platser i Helsingfors. De två första grupperna är stängda men i tisdagens grupp för ungdomar på Luckan finns det ännu plats!

- för barn på daghemmet Pärlan i DOTs studio i Victoriakvarteret. Gruppen ses på torsdagar. 

- för Nordsjö och Östersundoms skolelever på skolan. Grupperna ses på fredagar.

- för ungdomar i åldern 13 - 16 år. 
Gruppen ses varje tisdag kl 14 - 15 med start 26.2. Plats: Luckan, Georgsgatan 27.
Kom själv eller ta din kompis med dig!