Baby-Paletten

- ett minidopp i dramalek, ordkonst och till musikens värld!


Under det 30 minuter långa passet leder den professionella pedagogen barnen med föräldrar genom sång, berättelser och musik till olika miljöer. Vi hoppas på att kunna erbjuda föräldern och barnet en stund med konst men också en trygg miljö där förhållandet mellan dem förstärks. Ni är välkomna som ni är - hos oss får de minsta synas och höras! 

Anmälningsavgiften för Baby-Paletten är 80€ per termin och innehåller 15 gånger undervisning. Undervisning är på  DOT på Busholmen och läraren för båda grupper är Pia Lindholm. Under läsåret 2023-2024 erbjuder vi följande grupper:

Mini-Paletten för 3-4 - åringar kl. 9.15-9.45  (utan vuxen)

Baby-Paletten för 0-2 - åringar kl. 10.00-10.30 (med vuxen) 

Undervisningen börjar 18 augusti 2023. För mer information kontakta: info@teaterskolandot.fi

ANMÄL DIG HÄR!

 

 

 

 

DOT- Seniorerna 2023

Är du senior och nyfiken på teater och drama? Kom med i DOT-Seniorerna och bekanta dig med nya sidor av dig själv i en skapande grupprocess. Vi arbetar med teman som intresserar gruppen. Målet är att skapa en trygg och tillåtande atmosfär, så att tröskeln för spontanitet och rollspel blir lägre. Vi utvecklas i egen takt och lär oss av varandra. Välkommen med!

Anmälningar och mer information: info(at)teaterskolandot.fi

Undervisningen börjar 5.9.2023. Gruppen träffas tisdagar kl.14.30-16 på Luckan i Helsingfors.

           

Om Kulturpaletten 

 

Kulturpaletten är lågtröskelverksamhet för barn och unga som ges möjligheten att prova på olika konstformer och hitta en hobby som de gillar och som ökar deras sociala interaktion med andra och deras fysiska och psykiska välmående.

De olika konstformerna som vi erbjuder är DRAMA, ORDKONST, RÖSTANVÄNDNING och RÖRELSE

Gemensamt för dem är att de utvecklar deltagarnas kreativitet samt fysiska och verbala uttrycksförmåga.

Alla konstformer har en egen behörig och erfaren konstpedagog som leder grupperna.
 

Projektet handlar om att erbjuda konstverksamhet för barn, unga och boende i tre stadsdelar så att de får fyra olika konstformer i samma paket.

Vi vill erbjuda svenskspråkiga barn och unga fritidsverksamhet där det inte tidigare finns så mycket verksamhet för just dem och att utöka utbudet på svenskspråkig barnkultur i Helsingfors och göra barnkulturen mera synlig.
I Kulturpaletten får barnen i en tillåtande miljö utforska vad de tycker om och vem de är!

Barnens egna åsikter och tankar vad de vill jobba med för tema är viktiga, de ska känna att det är deras egen grej.

 

Mer info

Frågor? Kontakta info@teaterskolandot.fi
 

På frågor om projektet svarar DOTs verksamhetsledare Anne Sandström 
anne@dotdot.fi

och Monica Martens-Seppelin rektor, Sydkustens ordkonstskola.
monica.martens-seppelin@sydkusten.fi  

                                  

 

Grafik: Raquel Benmergui

 

Ett minne från Kulturpaletten för skolor våren 2020:

KULTURPALETTEN TACKAR FÖR I VÅR!

Tack till skolorna och daghemmen som deltog i Kulturpaletten.

Det var en stor glädje för våra konstpedagoger att skapa konst tillsammans med er! 

Här är lärarnas hälsning: