IDEA DAY 27. NOVEMBER  
IDEA - International Drama/Theatre and Education Association firar årligen den internationella drama- och teaterundervisningsdagen 27.11 i alla världsdelar.

Läs mera om Drama- och teateundervisning i Finland rf, FIDEA.

Lyssna på ljudbandet!

1) finska 2) på svenska 

 

 

DOT deltar i EU-projektet Drama Connecting People, Lifelong Learning Programme.

Läs mer om projektet i bloggen: https://dramaconnectingpeople.wordpress.com/

och evenemangssidan i Facebook: https://www.facebook.com/events

Seminariet Drama i äldrevården är över.
Vi hade över hundra deltagare. Tack alla!
A warm thank you to all participants at the Drama connecting people-seminar in Helsinki.

 

Radiohusets reportage om vårt seminarium Drama i äldrevården. Klippet sammanfattar kärnan och målet med seminariet. Börjar vid 9:27 - 18:30.

http://arenan.yle.fi/1-2779599

Merja Mäkisalo-Ropponen, MP
Chair of the Alzheimer Society of Finland

DCP_Merja_Makisalo_Ropponen.pdf

Drama for Communication and Collaboration  within Elderly Care

Margret Lepp – Professor 

University of Gothenburg

Lepp DCP english.ppt

The Finnish National Theater in Kontula – an example of a local project in suburbs
Eveliina Heinonen
drama instructor, artistic director of the Reittejä Kontulaan project

DCP_Eveliina_Heinonen.pdf

Kulttuurisen seniori-ja vanhustyön kokemuksia, käytäntöjä ja toimintamalleja
Anna-Mari Rosenlöf

Drama_connecting_people_esitys_10062015.pdf

 


TyHy

 

Dramapaket för arbetsplatstrivsel

Suomeksi

 

Variant 1:

Fokus ligger på arbetsplatstrivsel och förbättring av samarbetet i teamet. Frågor bearbetas praktiskt mha dramaövningar och diskussion. Beställaren avgör vilka frågor som skall behandlas i verkstaden och bearbetningen leds av en dramapedagog. Trots att metoden är fysisk passar den alla. Inga förhandskunskaper i drama och teater krävs!

 

Variant 2:

Verkstaden målsättning är att förstärka tryggheten i teamet och att ge verktyg för att uttrycka sig inför sina kolleger. Detta övar vi på genom roliga improvationsövningar och –spel. Med hjälp av dramaövningar lär vi oss ge och ta emot respons samt att samarbeta konstruktivt i grupp.

 

Priset för ett paket är 800 €.

En träff med teamledaren el. dyl. krävs eftersom paketen skräddarsys enligt beställarens behov.

Tid ca 3 timmar. Antal deltagare ca 12-20 personer.

Seminarium om kulturpedagogik i skolan 19.10.2011

 

Kulturcentralen och utbildningsverket arrangerar ett heldagsseminarium för lärarna i Helsingfors onsdag 19.10.2011. Platsen är Nationalmuseets auditorium och temat är hur man på olika sätt kan använda kulturen i undervisningen. Vid tillfället lanseras också den nya kulturhandboken för lärare och deltagarna får var sitt exemplar. Seminarieprogrammet framgår av bilagan.

Anmälan via www.kultus.fi denna vecka.

Närmare upplysningar:

kulturplaneraren Tuulikki Koskinen på kulturcentralen, tfn 0400 293470, tuulikki.koskinen@hel.fi

specialplaneraren Nina Gran på kulturcentralen, 310 37006, nina.gran@hel.fi

eller undervisningschefen Niclas Rönnholm på utbildningsverket.

 


Arkeologiapedagogiikan teemapäivät

ARKEOPEDAGOGISKT SEMINARIUM MED VERKSTÄDER

ArkeOPEda 14-15.10.2011

                     

Lördagen 15.10.2011 kl 12–14.30 på Finlands nationalmuseum
Tidsresa till forntiden
Tidsresa till forntiden är en dramaverkstad till världen under den sena järnåldern och i medeltidens början.
Resan till forntidens äventyrliga vardag sker i rökpörtens dunkel.
Verkstaden förverkligas av DOTr.f. (Föreningen för Drama och Teater).

Ingen inträdesavgift. Platserna fylls i anmälningsordning.
Anmälan per epost till:
info@tieteenystavienseura.org
 

Tilläggsinformation på adressen:
http://tieteenystavienseura.nettisivu.org/arkeopeda-14-15102011-pa-svenska


Tillämpad konst mässa


Publicerad 30.08.2010 kl. 22:30
SOVELLA TAIDETTA MESSUT 19.–20.10.2010 Teaterhögskolan
Dela SOVELLA TAIDETTA MESSUT 19.–20.10.2010
Teatterikorkeakoulu, Haapaniemenkatu 6, 00530 Helsinki

 http://www.sovellataidetta.fi/dotTYÖPAJAT

13.00 Kulturkrock- en chans för nya idéer, handlingsmönster och tankar?
Lotta Ora/ DOT r.f., Föreningen för drama och teater

Kom med på en dramaworkshop, där frågor, fördomar och förutfattade meningar kring kultur och omsorg behandlas friskt via rollspel och lösningscentrerad forumteater.
Max. 18 deltagare. Varaktighet 90 min.

Kulttuuriset törmäykset - mahdollisuus uusiin ajatuksiin ja toimintatapoihin?
Tule draamatyöpajaan, jossa tutkitaan kysymyksiä ja ennakkoluuloja kulttuurin ja hoiva-alan yhdistämisestä. Työtapana ratkaisukeskeinen foorumteatteri.
Max. 18 osallistujaa. Kesto 90 min.

 

Välkommen på inspirationsdag om kulturarvspedagogik

Att ge liv åt sina rötter


FÖR VEM?                                                                                                                           

Inspirationsdagen är till för dig som är nyfiken på kulturarvspedagogik och på drama och inlevelse som arbetsmetod. Under dagen får du bekanta dig med kulturarvspedagogik både teoretiskt och praktiskt.Du får möjlighet att diskutera egna projekt och idéer och knyta kontakter med andra aktörer. Inspirationsdagen riktar sig till dig som arbetar inom skola, dagis eller eftisverksamhet, till konstpedagoger, kulturaktörer, aktiva inom hembygdsföreningar och andra intresserade.
 

NÄR?

Måndagen den 17 maj 2010 Kl.13.00 - 17.30
 

VAR?

Hertonäs gård/Knusbacka museum, Borgbyggarvägen 12, Helsingfors.

 

HUR ANMÄLER JAG MIG?

Anmäl dig senast måndagen den 3 maj per e-post till Sanna Huldén på Helsingfors kulturcentral sanna.hulden@hel.fi. Du kan också ringa Sanna om det är något du undrar över, tel: 040-1686358. Det kostar ingenting att delta i inspirationsdagen.
MYÖS SUOMEKSI? Seminaarin ohjelma toteutetaan ruotsin kielellä, mutta keskustelua käydään mielellään myös suomeksi!
 

PROGRAM
13.00 Välkommen!
13.10 Teori och inspiration kring kulturarvspedagogik
Annina Ylikoski, Österbottens Barnkulturnätverk BARK

13.50 Dramapedagoger i kulturarvsarbete
Anne Sandström DOT r.f.

Presentation av ”Spritprojektet” och ”Det Mångkulturella feståret”
Elisabet Öhman & Noona Leppinen, DOT r.f.

14.15 Kaffe
14.45 Tidsresa på Knusbacka
16.00 Smågruppsarbete och diskussion
17.15 Stöd och resurser för kulturarvsprojekt
17.30 Avrundning
 

Helsingfors Kulturcentral, Sydkusten, DOT r.f.
 

MYÖS SUOMEKSI? Seminaarin ohjelma toteutetaan ruotsin kielellä, mutta keskustelua käydään mielellään myös suomeksi!