Vad är en tidsresa?


Tidsresan är en dramalek där man leker in kulturhistoriska kunskaper med alla sina sinnen. I tidsresan kan man väva in olika aktiviteter som anknyter till ett utvalt tema. Målsättningen är att ge barnen en helhetsuppfattning av en viss tid. Tidsresan är inte en inövad teaterföreställning inför publik utan en gemensam upplevelse för gruppen där alla är delaktiga. Lek, fantasi, inlevelse samt höra, röra och göra är viktiga nyckelord.  


DOT:s arbete med tidsresor började år 2006 med stadsvandringen Från byggmästare Kantlin till överstinnan Karamzin. Under märkesåret 1808-1809 gjordes tidsresan Krut, kanoner och konfekt, i tre omgångar på Hertonäs gård i östra Helsingfors. Efter märkesåret har vi flyttat framåt i tiden till industrialismen i Finland, till 1880-talet. Våren 2010 skapades tidsresan När Bergbom köpte en lokomobil – herrgårdsliv i förvandling. Samma tidsresa genomfördes även våren 2011, 2013 och 2014.

Arbetet med tidsresorna för skolelever inspirerade oss att utveckla en tidsresa för de mindre barnen. 2009 gjordes En dag på landet / Päivä maalla på två språk för första gången. Tidsresan har efter det ordnats varje år i maj. Den har också haft seniorer och mångkulturella vuxengrupper som deltagare.På somrarna 2011 och 2012 hölls öppna föreställningar under veckosluten på svenska och finska. 

En av de besökande mammorna sade: Kunde ni inte ordna en tidsresa som visar hur man firade julen förr i tiden också? Det blev inspirationen till att ordna en tidsresa till julfirandet förr i tiden, till herr Bergboms tid på 1880-talet, och kring det uppstod hela evenemanget Julstig på Hertonäs gård / Joulupolku Herttoniemen kartanolla.

Hertonäs herrgård och Knusbacka bondgård bjuder på en inspirerande och stämningsfull miljö med många berättelser att berätta och leva sig in i... Välkommen med på våra tidsresor!