Hertonäs 1917

En tidsresa till

storfurstendömet Finland under storstrejken

 

         

                    Länk till programmet:

Efter nio Svenska dagen 6.11.2017

 

Maj 2018 vecka 2018

 

 

I rollerna:

Dramapedagog 1: Minna Valkama

Dramapedagog 2: Iiris Autio

Elsa på Knusbacka: Helena Laxén

Elsas syster Lisa: Petra Bussman

Rödgardisten Voitto: Olli Sirén

Rödgardisten Anton: Matteus Blad

Blivande jägaren: Elias Edström

Kurt i lusthuset: Niklas Häggblom

Fru Bergbom: Johanna af Schultén

Lärarinnan Lindholm: Karolina Sveiby 

Prästen Petrell: Fabian Silén

Polisen Nummelin: Aslak Sandström

Herr Bergbom: Hans Lindroos

 

           

“Det är den 15e november 1917. En kall novembermorgon. Två dagar tidigare, natten mot den 14e november har arbetarrörelsen i storfurstendömet Finland utlyst en storstrejk.”

 

Hertonäs 1917 är en historisk tidsvandring förlagd till Hertonäs gård med omnejd.

Handlingen är placerad till dagarna under storstrejken i storfurstendömet Finland i november 1917. Tidsvandringen vill belysa hur samhällssituationen i Finland år 1917 påverkade människor; deras liv, åsikter och beslut, genom att tidsresenärerna möter och interagerar med fiktiva och historiska karaktärer från 1917 med olika bakgrund, samhällsklass och övertygelse.

Målet för årets tidsresa är att för dagens unga förklara varför Finlands folk delades i två läger, berätta om livet under ett krig samt om bakgrunden till detta; världskriget, torparnas och de obesuttnas situation, om effekterna av jordbrukets mekanisering, sympatierna för revolutionen i Ryssland och de tyska jägarnas roll.

Vi vill också dra paralleller till dagens händelser i världen. Krig, flyktingar och ekonomisk otrygghet är grogrund för otrygghet och misstänksamhet som lätt övergår till rädsla och känslan av hot.

Målgrupp: åk 4 - 6, högstadier, gymnasier och språkbadsgrupper

Till tidsresan hör ett kulturpedagogiskt för - och efterarbete.

Tidsresans längd är ca 1,5h + diskussion. Upplägget är interaktivt och vi rekommenderar en gruppstorlek på max 20 - 25 elever/tidsresa. 

Idé & bearbetning: Anne Sandström, Carl Alm & DOTs arbetsgrupp
Text: Carl Alm
Regi: Anne Sandström
Kostym: Sanna Pietilä
Bild & layout: Mika och Urda Fogel-Michael
 

Tidsresan arrangeras av Föreningen för Drama Och Teater, DOT r.f, tillsammans med Svenska odlingens vänner i Helsinge r.f, Kultur och Fritid / Helsingfors stad och Helsingfors stadsmuseum 

Vi tackar:
Svenska litteratursällskapet i Finland r.f, Suomen Kansallisteatteri, Svenska Teatern, Arkitektbyrå Fogel - Michael Ab, Restaurant Gamla Kvarnen, Pesuheikki Oy, Petter Wallenius, Annika Savander, Niklas Kullberg
Stiftelsen Tre Smeder, Kultur och Fritid / Helsingfors stad, Museiverket, Svenska kulturfonden, Emilie och Rudolf Gesellius stiftelse, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet
 
Hertonäs gårds adress:
Borgbyggarvägen 12, 00810 Helsingfors – metro till Hertonäs station och buss eller 10 min promenad därifrån.

 

Länkar:

http://suomifinland100.fi/project/hertonas-gard-1917/?lang=sv

https://muistovuosi.fi/sv/handelser/tidsresan-hertonas-1917/

 

Foto: Magnus Mao Lindholm. Föreningen för Drama Och Teater, DOT r.f.

 

Arbetsgruppen hösten 2017


Tidsresan Hertonäs 1917 ordnas i september 2017 - ännu ryms man med!

 

Bästa lärare och rektorer,

Anmälningar tas ännu emot till tidsresan, som är en del av programmet för Finlands 100 - årsjubileum år 2017.

 Välkomna också på en unik lärarträff med temat 1917-1918, där Föreningen för Drama och Teater (DOT r.f.), Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Helsingfors stadsmuseum bjuder på ett mångsidigt program:

 

·         Kaos och anarki - de dramatiska åren 1917 - 1918. Museilektor Anna Finnilä från    Stadsmuseet visar bildmaterial och berättar om tidsperioden i Helsingfors.

·         Tidsresan Hertonäs 1917. Regissör Anne Sandström från DOT r.f. berättar om tidsresemetodiken och tidsresan på Hertonäs gård.

·         Hur använda arkivmaterial i undervisningen? Arkivarierna Nelly Laitinen och Pia Lindholm från SLS presenterar boken1918 Minä olin siellä - Jag var där. Därtill får ni bekanta er med skatter ur SLS:s arkiv och delta i en verkstad om arkivpedagogik.

 

Tidpunkt: torsdag 24 augusti kl 15 - 17

Plats: Svenska litteratursällskapet i Finland, Riddaregatan 5 

Det bjuds på traktering. Begränsat antal platser.

 Anmälningar till lärarträffen senast måndagen 21 augusti till DOTs producent info(at)dotdot.fi, 045 - 899 1404.


Läs mer och boka en tidsresa!

Hertonäs 1917 var en del av programmet för Finlands 100 - årsjubileum år 2017

 

9 – 11 maj 2017 ordnades tidsresan för 450 fjärdeklassister. Om deras upplevelser kan du läsa i artiklarna här på sidan.

4 – 7 september september bjöds tidsresorna till högstadier och gymnasier. 

https://issuu.com/herttoniemiseura/docs/herttoniemelainen2017_kevyt/12

 

 

 

 

 

Arbetsgruppen våren 2017

 

 

                                                                                

                                                                                    

          


En dag på landet 1918

Hur var livet på landet för hundra år sedan?

En tidsresa för daghem och förskolor i maj 2018

Läs mer här