TILLÄMPAD DRAMA

 
Tillämpad drama (fi: soveltava draama/teatteri, eng. applied drama/theater) kombinerar genrer i deltagande och föreställande drama inom konstämnet teater. Det centrala i arbetet är undersökningen av ett tema eller ett fenomen genom användningen av teaterns och dramats formspråk och arbetssätt.  Temat undersöks genom att träda in i fiktionen, agera i fiktionen och genom att träda ut ur den och sedan granska händelserna utifrån.

Ledaren skapar ramarna inom vilka gruppen agerar tillsammans och skapar dramats världar.  I den gemensamt skapade fiktiva världen kan man arbeta aktivt med olika arbetssätt. Saker undersöks, man leker med dem, söker meningar och skapar nya betydelser för dem. Publiken eller deltagarna är inte utomstående utan en aktiv del av gruppen. De behandlade situationerna lever och förändras i enlighet med gruppens handling eller önskemål. I tillämpat drama är publiken och deras tankar i huvudrollen! 

Användningen av tillämpad drama har blivit mer allmänt inom socialt arbete, bildningsväsende och i företagsvärlden. Tillämpat drama omfattar till exempel publikarbete, museidrama, upplevelseturism, företagsskolning och psykologiska tillämpningar av drama.  Olika genrer är t ex: Processdrama, improvisationsteater, Teater i undervisningen TIU (Theatre in Education, TIE), performance, forumteater, digitalt drama, samfundsteater, rollspel och playbackteater. 

Denna utvidgning av teaterns arbetsfält ger fler arbetsmöjligheter för såväl freelancer som fria teatergrupper. Tillämpad drama använder sig av teaterns formspråk och arbetssätt till att undersöka ämnen som är svåra att undersöka och lösa på andra sätt.  

Teaterskolan DOT

 

Om oss

 

Teaterskolan DOT har sedan hösten 2019 erbjudit grundläggande konstundervisning i teaterkonst enligt den allmänna lärokursen på svenska i Helsingfors.

Teaterskolan DOT uppehålls av Föreningen för Drama och Teater, DOT r.f. som är ett dramapedagogiskt kompetenscenter grundat 2006. DOT r.f. har en lång erfarenhet och bred verksamhet i olika sorters teaterpedagogiskt arbete. Vår verksamhet har tillämpad drama som utgångspunkt.

Vi på Teaterskolan DOT vill erbjuda kvalitativ konstundervisning i teaterkonst på svenska i Helsingfors. Vi hoppas på en bättre jämställdhet inom konstformerna så att drama och teater också blir synliga i utbudet av konstundervisning på svenska. Vi vill utveckla och höja nivån på undervisningen i teaterkonst praktiskt och pedagogiskt så att alla svenskspråkiga barn i Helsingfors kan välja teater som en hobby i närmiljön som de kan utvecklas som individer i och som bär dem vidare ut i livet. Vår verksamhet har låg tröskel, inga inträdesprov eller förkunskaper behövs. Vi hoppas kunna hålla en relativt låg deltagaravgift så att alla intresserade har möjlighet att delta.

För bättre tillgänglighet och en geografisk spridning av undervisningen ordnas undervisningen på tre ställen i Helsingfors; på Busholmen i DOTs egna lokaler, på Luckan r.f i centrum och i Rastishuset i Nordsjö. 

Grundläggande konstundervisning

 

Den grundläggande undervisning som ges inom olika konstarter är målinriktad och framskrider från nivå till nivå. Den är i första hand avsedd för barn och unga.
Den grundläggande konstundervisningens uppdrag är att ge eleverna möjligheter att studera konst långsiktigt, målmedvetet och i enlighet med sina egna intresseområden. Undervisningen främjar utvecklingen av ett förhållande till konst och ett livslångt intresse för en konstart. Undervisningen utvecklar det kunnande som är kännetecknande för konstarten och ger eleverna färdigheter att söka sig till yrkesutbildning och högskoleutbildning inom konstarten i fråga.

Teaterskolan DOT erbjuder grundläggande konstundervisning i teaterkonst enligt allmän lärokurs för barn och ungdomar i årskurs 1–9. Utöver detta ordnas även förberedande undervisning för barn under skolåldern. Utbildningen för vuxna består av fördjupande kurser i teaterkonst med varierande teman och pedagogiska inriktningar.

Den allmänna lärokursen i grundläggande konstundervisning har en beräknad omfattning av sammanlagt 500 timmar som består av 300 timmar gemensamma studier och 200 timmar temastudier. Undervisningen pågår regelbundet varje vecka under läsåret. Läsåret börjar i augusti och avslutas i maj. Undervisning på grundnivå erbjuds också som läger och kurser under skolornas lov.
 

Mer information finns på Teaterskolan DOTs egen hemsida: www.teaterskolandot.fi

 

Ta kontakt:

Telefonnummer:
+358 45 3151150

E-post:
info@teaterskolandot.fi

 

 

Våra säkerhetsåtgärder under coronaviruspandemin

 

DOT följer myndigheternas rekommendationer gällande coronaviruset. Deltagarnas och personalens hälsa är huvudfokus i utförandet av den grundläggande konstundervisningen. Undervisningsgruppernas deltagarantal är lågt med ett rekommenderat deltagarantal på max 15  deltagare/grupp, därtill delas grupperna stundvis i ännu mindre grupper. 

Vi tänker på er säkerhet:

- handtvätt före och efter lektionen, handdesi finns till hands
- personalen kommer friska och symptomfria till jobbet
- vi håller säkerhetsavstånd
- vi planerar verksamheten i enlighet med myndigheternas rekommendationer
- vi effektiverar städningen och hygienen i våra utrymmen
- rekvisitan som används rengörs efter varje grupp 

Vi förväntar oss av er:

- kom endast friska och symptomfria till lektionen
-  följ myndigheternas rekommendationer gällande resor och karantän
- föräldrarna hämtar och avhämtar barnen vid ytterdörren, vänta inte i Galleriet under lektionen
- nys och hosta i armvecket eller i engångsnäsduken
- kontakta gärna oss vid frågor och berätta vad vi kunde göra bättre.

En liten påminnelse om varför teater är ett bra hobby:

- man uppövar sociala färdigheter och växelverkan
- alla blir sedda och hörda
- det kreativt arbetet hjälper att få bort tankarna från vardagens bekymmer
-  teater är stressnedsättande, uppfriskande och roligt
- teater är ett sätt att bearbeta sina känslor och tankar samt behandla olika teman
- man övar sig att uttrycka sig mångsidigt
- drama och teater stöder också barnens kognitiva utveckling

Ta gärna kontakt om ni har frågor!