Bild Anne Pietarinen / Annegården

 

Trassel, tjusning och tokerier - Helsingfors på Jean Sibelius' tid

 

Historisk stadsvandring 7 - 8 maj i anknytning till Sibelius150 – festsåret

 

" Om jag med ord kunde uttrycka detsamma som med musiken, skulle jag naturligtvis använda ett verbalt uttryck. Musiken är självständig och mycket rikare. Musiken börjar där språkets möjligheter slutar. Därför skriver jag musik." ( Jean Sibelius, Berlingske Tidendes intervju 10.6.1919)

DOT r.f. ordnar i samarbete med Annegården, Helsingfors kulturcentral, Helsingfors stadsmuseum, Kallion lukio och Sibelius- Akademin den historiska stadsvandringen Trassel, tjusning och tokerier – Helsingfors på Jean Sibelius’ tid. Projektet har fått specialstöd av kultur- och undervisningsministeriet i anslutning till Jean Sibelius-feståret. Vandringens målgrupp är helsingforsiska fjärdeklassister och språkbadsklasser.

I den historiska stadsvandringen, som fungerar som en slags tidsresa, får eleverna till fots vandra och uppleva viktiga platser, människor och händelser från Jean Sibelius liv. Vandringen ordnas i maj 2015 och är avgiftsfri för skolor. Den ordnas både på svenska och finska och räcker ca två timmar. Intresset har varit stort och alla stadsvandringar i maj har fyllts.

 

Konstpedagogisk helhet

Själva vandringen är en del av en större konstpedagogisk helhet med för- och efterarbete. Förarbetet har som syfte att ge bakgrund till vandringen, öppna upp teman och innehåll samt väcka intresse. Förarbetet innehåller:

  • Drama-, historiska- och musikpedagogiska uppgifter som görs på skolan
  • Ateneums utställning Sibelius och konstens värld
  • Förberedande verkstad med praktisk information om vandringen, historisk bakgrund om Sibelius och musikpedagogiska verktyg till klassisk musik

Efter stadsvandringen får eleverna ett efterarbete vars syfte är att uppmuntra till reflektion över och fördjupning av den egna upplevelsen samt nycklar till att arbeta vidare med temat.

Vi tackar våra samarbetsparter: Annegårdens konstcentrum, Helsingfors kulturcentral, Helsingfors stadsmuseum, Kallion Lukio, Sibelius-Akademin, Lauttasaaren musiikkiopisto, Manskören Manifestum och de övriga körerna/Jan Salvén, Suomen kansallisteatteri, Svenska Teatern, Pesuheikki Oy och alla andra som bidragit med sin fina insats.

Vi vill också rikta ett stor tack till Stiftelsen Tre Smeder, Föreningen Konstsamfundet och Svenska kulturfonden.