Tidsresan En dag på landet

 

Hur levde man på landet år 1918? 


Följ med på en tidsresa till förr i tiden! En dag på landet är en tidsresa på ca.2 h för barn (från 5 år) i daghem, förskola och lågstadiets lägre klasser. Tidsresorna arrangeras två gånger per dag på Knusbacka bondgård under vecka 22. Max. 20 - 25 deltagare/grupp. Subventionerat pris.

"En dag på landet" är en dramalek som genom lekens magi tar deltagarna 100 år tillbaka i tiden till Knusbacka gård där barnen träffar folket på gården livs levande. Deltagarna förflyttas bakåt i tiden, får gammaldags namn och kläder och får hjälpa till med sysslorna på gården. Barnen får t.ex. byka och städa på gammalt sätt, lyssna på historier om folktro som personerna berättar, smaka på en bit mat och leka sånglekar från förr i tiden. Allt detta i en äkta allmogemiljö på Knusbacka gård i Hertonäs. Barnen får ett historiskt perspektiv och en allsidig bild av ”förr i tiden”. Lek, inlevelse och fantasi utgör stommen i tidsresan. Målsättningen är att ge barnen förståelse för och insikter i gångna tiders värderingar och levnadsförhållanden.

Årets tema: Matbristen 1918 och mysteriet med de stulna potatisarna.
Våren har kommit och gårdsfolket på Knusbacka har fullt upp med vårsysslorna. På grund av oroligheterna i landet finns det knappt om arbetskraft på bondgården och husbonden springer jämt på "ärenden". Lyckligtvis så kommer barn från stan och hjälpa till i egenskap av talkofolk. Samtidigt slipper de oroligheterna i stan och får bättre tillgång till mat. Husmor är förskräckt över att det fattas potatisar i matförrådet och alla på Knusbacka har sina egna misstankar på vem tjuven kunde vara: en piga, drängen, hustomten, grannarna, inhysingen, råttorna eller räven, eller kanske husmor bara räknat fel? Barnen från stan får hjälpa till med att reda upp härvan som håller på att bildas då gårdsfolket beskyller varandra. Det är fel att stjäla, men tänk om man löper risken att svälta ihjäl? Vad borde man göra om det går så illa?

Välkomna med på äventyr!

Till Hertonäs herrgård (Borgbyggarvägen 12, 00810 Helsingfors) kommer man enkelt genom att ta metro till Hertonäs, och sedan ta buss (84-89) eller gå en 10 minuters promenad. 

Vi tackar: Svenska odlingens vänner i Helsinge r.f

Nylands hantverk, Ungmartha, Pesuheikki Oy, Restaurant Gamla Kvarnen

Stiftelsen Tre Smeder, Kultur och Fritid / Helsingfors stad, Museiverket, Svenska kulturfonden, Emilie och Rudolf Gesellius stiftelse, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet

Läs HBLs inslag om tidsresan för åk 4 (2016)

Lasten uutiset/Helsingin Sanomat gjorde ett inslag om Päivä maalla. Inslaget börjar vid 4.35. (2016)