Hur levde man på landet förr?

Välkommen med på en tidsresa till Knusbacka bondgård i Hertonäs!

OBS! tidsresan ordnas i år också för åk 4! 

 

Den populära tidsresan "En dag på landet" är en dramalek som genom lekens magi tar deltagarna tillbaka i tiden till Knusbacka gård där barnen träffar folket på gården livs levande. Deltagarna förflyttas bakåt i tiden, får gammaldags namn och kläder och får hjälpa till med sysslorna på gården. Barnen får t.ex. byka och städa på gammalt sätt, lyssna på historier om folktro som personerna berättar, smaka på en bit mat och leka sånglekar från förr i tiden. Allt detta i en äkta allmogemiljö på Knusbacka gård i Hertonäs.

I år fylls Knusbacka bondgård av musik, tissel och tassel. Husfolket är på ärenden och det ryktas om att godsägaren Bergbom ska gifta sig med en dam av adlig släkt. Sysslorna på bondgården löper smidigt i takt med arbetssånger och ramsor, men visst hinner man också skvallra något om den kommande godsägarfrun.


Tidsresan tar ca 2 timmar och är riktad till barn (från 4 år) i daghem, förskola och lågstadiets lägre klasser. Tidsresan passar även för vuxengrupper.

Tidsresans målsättning är att ge barn ett historiskt perspektiv och en allsidig bild av en viss tidsperiod i ”förr i tiden”, samt att ge barnen förståelse för och insikter i gångna tiders värderingar och levnadsförhållanden.

En tidsresa är inte en traditionell teaterföreställning inför publik. Strukturen och berättelsen bildar tidsresans grund. Själva upplevelsen skapas tillsammans med ”publiken” som deltar aktivt i berättelsen i interaktion med karaktärerna och genom konkreta sysslor där deltagarna får arbeta med sina händer. Lek, inlevelse och fantasi utgör stommen i tidsresan. 
 

Tidsresorna arrangeras två gånger per dag på Knusbacka bondgård.

Vecka 19: för åk 4 och språkbadsgrupper
20 - 29.5: för daghem, förskola och åk 1 - 2
Då ordnas tidsresan också på finska: Päivä maalla

Max. 20 - 25 deltagare/ tidsresa och grupp.
Subventionerat pris 350 euro / tidsresa och grupp. Ifall ni bokar två tidsresor är priset sammanlagt 650 euro.

Adress: Hertonäs gård (Borgbyggarvägen 12, 00810 Helsingfors)
Man tar sig dit enkelt genom att ta metro till Hertonäs, och sedan ta buss eller gå en 10 minuters promenad. 


Arrangör: Föreningen för Drama och Teater, DOT r.f.

Förfrågningar: info(at)dotdot.fi

Välkomna med på äventyr!

 

Ladda ner affischen, som gärna får spridas, HÄR!


Vi tackar: Svenska odlingens vänner i Helsinge r.f, Restaurant Gamla Kvarnen, Nylands hantverk, Stadin puutarhuri, Suomen Kansallisteatteri, Arkitektbyrå Fogel - Michael Ab, Pesuheikki Oy

Stiftelsen Tre Smeder, Kultur och Fritid / Helsingfors stad, Museiverket, Svenska kulturfonden, Emilie och Rudolf Gesellius stiftelse, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet

 

Läs HBLs inslag om tidsresan för åk 4 (2016)

Lasten uutiset/Helsingin Sanomat gjorde ett inslag om Päivä maalla. Inslaget börjar vid 4.35. (2016)