Det är mycket lätt att ta sig till Hertonäs gård som ligger på Borgbyggarvägen 12 (Linnanrakentajantie). Från Hertonäs metrostation går många bussar som på några minuter för en till Hertonäs gård. Till dessa bussar hör bl.a. buss nr 84, 88 och 89.


 

Hertonäs herrgård

Hertonäs gård är en gammal herrgård. Den uppstod redan på 1500-talet, då kungen gav gården som belöning åt en trogen adelsman. En herrgård är ett storgods, där man idkar jordbruk och boskapsskötsel. En herrgård gav arbete åt en stor mängd arbetare från tjänarinnor till stalldrängar och ladugårdspigor. Hertonäs gårds gamla huvudbyggnad, som var ett rödmyllat stockhus, låg nära Degerö bro. Hertonäs gård har haft många ägare.

 

 

 

Knusbacka bondgård

Knusbacka gård kommer ursprungligen från Box by i Sibbo. Liknande gårdar har varit vanliga i Nyland. Gården flyttades till Hertonäs på 1920-talet, eftersom man planerade att grunda ett finlandssvenskt friluftsmuseum. Knusbacka gård är delad i en mangård och en fägård. Gårdens folk rörde sig mest på mangården (människornas gård), medan djuren fick hålla till på fägården (djurens gård). Mangården omges av en rymlig huvudbyggnad, några bodar (förråd), ett öppet lider och ett utedass, medan fägården omges av ett stall, en ladugård, en fårkätt och en svinstia. De äldsta byggnaderna på Knusbacka är nästan 300 år gamla.

 

Läs mer om Hertonäs gård och museum här.