Välkommen på Sommarlovsläger till DOT 3 - 5 juni

Anmälningar tas redan emot: info(at)dotdot.fi

Mer information publiceras snart!


Hälsningar från det gångna Sportlovslägret!

Vi hade 16 glada 6-11-åriga deltagare på lägret och tillsammans med Sydkustens Ordkonstskola upplevde vi många magiska stunder såväl i drama, musik och ordkonst. Vi fick delta i Teater Viirus provföreställning, besöka UngMartha och pyssla både lägerskjortor och handdockor samt skapa egna uppträdanden.

NU styr vi blickarna in mot sommaren och det kommande sommarlägret!
Anmälningar börjar komma in redan nu, så anmäl dig du med och försäkra din plats!
 

   

 

Magiskt sportlovsläger 2019

 

Du är hjärtligt välkommen på det magiska sportlovslägret

 

På det här dagslägret får du vara med att skapa ett magiskt rum där du får uttrycka dig med både kropp och sinne. I skapandeprocessen under lägrets tre dagar övar vi oss på skapande och levande uttryck på olika sätt. Pedagoger i konstformerna drama och ordkonst leder programpunkter där du får prova på teaterlek och rörelse, litterärt skapande och kreativt fantiserande. Programmet innehåller även fri samvaro och besök hos Ung Martha.  

 

Tid: 18 - 20.2.2019, kl. 9-15

Plats: DOT Studio 2, Victoriakvarteret, Medelhavsgatan 14, Helsingfors

Deltagaravgift: 75 euro 

Målgrupp: 7 - 11 år

Antal deltagare: max. 15

Mer information: info@dotdot.fi, 045-899 1404  

 

Det magiska sportlovslägret är en del av Kulturpaletten, som är ett flerkonstnärligt samarbete mellan DOT och Sydkustens ordkonstskola.