Fortbildning för vuxna

Lärarfortbildningar

Skräddarsydda kurser, verkstäder och föreställningar 

 

DOT skräddarsyr utbildningar i drama för lärare och ledare

 

 

Utbildningen ger dig:
Konkreta verktyg som ni kan använda i klassrummet till stöd för att utveckla dramaundervisningen i er skola.
• metoder
• konkreta verktyg
• inspiration
• en kursplan för den egna undervisningen 

Genom lärarfortbildning i drama vill DOT inspirera lärare av drama i finska skolor att våga utveckla dramaundervisningen. Vi vill ge lärare verktyg att göra drama ett meningsfullt och aktivt ämne i skolorna. Det finns även potential för dramaundervisningen att stödja undervisningen i andra ämnen. 

Exempel på innehåll

• Vad är drama?
• Dramas element (spänning, kontrast, symbol, metafor, metaxis, dramaform, dramakompetens, estetisk ram) och övningar om hur man kan diskutera och illustrera dessa med eleverna.
• Subtext
• Arbeta med text (monologer, collage, pjäser, dra ut och analysera meningen)
• Uppvärmningslekar
• Värderingsövningar
• Kroppen (röst, rörelse, kroppspråk för kommunikation)
• Improvisation och rollspelsövningar
• Rollfigur (hur hjälpa eleverna att hitta på och bygga en roll)
• Mask (grunden, övningar med röst och rörelse)
• Processdrama
• Forumteater 
                                                                         


Mångfald och Dialog


                                       

 

Vad är MOD?:

Ett utbildningsprogram som genom gruppövningar, diskussion och föreläsningar hjälper deltagarna att pröva sina värderingar om det som är annorlunda, om människobild, människovärde, mänskliga rättigheter, kultur och samhälle. Deltagaren blir medveten om sina attityder och reaktioner samt får redskap att bearbeta dessa.

Avsikten är inte att komma fram till vad som är rätt eller fel utan att upptäcka fördomar, förstå konflikter, forma visioner och skapa modeller för ett jämställt samhälle.