DOT r.f:s TIE-company DOT-TIE visar:
THEATRE IN EDUCATION-programmet KRIG och FRED


En ny och engagerande teaterform, där publiken verkligen är aktiv och tas med!!”
”Det är något nytt som jag aldrig varit med om förr men det var mycket roligt!”
”Nu måst man veta vad som hänt i sitt eget land och vad andra varit med om.”

Krig gäller inte mera oss, eller gör det?
Vad är det för bild om krig och fred som dagens unga har?
Varifrån har de fått sin information?

TIU-programmet “Krig och Fred”, behandlar Finlands krig med början i Finska kriget 1808-09 och går fram till idag. Det diskuterar frågor som krigets påverkan på civilbefolkningen, krigsbarn, veteraner och mycket mera. Ett trauma, som till exempel krigen i Finland, som berör hela nationen i flera generationers tid bör diskuteras för att öka förståelse och acceptans gentemot de folkgrupper som just nu genomgår det vi finländare upplevde för bara några decennier sedan.
Programmet belyser upplevelser ur veteranernas och krigsbarnets synvinklar och anknyter dem till en ung människas uppfattning om dessa historiska händelser.
Pro¬grammet har som mål att främja kommunikationen mellan de olika generationerna, som idag verkar minska hela tiden. Målgrupp: Grundskolan årskurs 7 och äldre
Vill du prova på att delta i ett TIU-program? Kom och prova på!
ÖPPEN FÖRESTÄLLNING FÖR ALLMÄNHETEN. OBS! endast en föreställning!

TORSDAGEN 3.12.2009 KL 19.00
På Nordsjö-Rastis, Fjärdstråket 6, 00980 Helsingfors

Från 12 år BILJETTER 5/4 euro fås vid dörren
Programmets längd är 90 minuter, varav cirka 45 minuter teaterföreställning och cirka 45
minuter dramapedagogisktarbete med deltagarna.

Regi: Anne Sandström
Skådespeare: Noona Leppinen, Miika Salo och Sebastian Selenius
Ljud och video: Toni Teivaala