DOT-TIE


TIU (Teater-I-Undervisningen, eng. TIE: Theatre-In-Education) förenar konst och pedagogik i form av en teaterföreställning med dramapedagogiska bearbetningsdelar. Ett TIU-program har , förutom den traditionella barn- och ungdomsteaterns estetiska mål, också pedagogiska mål. Det som främst kännetecknar TIU är att publiken är aktiv och att det därför blir ett helt undervisningsprogram. Via en estetisk upplevelse får deltagarna en djupare förståelse för ämnet. Temat som tas upp är mera formulerat som frågor. Meningen är inte att ge svar på frågorna men att bearbeta dem.
 

Theatre in education / TIU –program genom åren:


2013
Bränt barn leka bäst

åk 7 - gymnasiet
Tema: Mobbning


2010
Ingenmansland?

åk 7 - gymnasiet
Tema: Fred och försoning


2009
Krig och Fred
åk 7 - gymnasiet
Tema: Arvet efter våra krig


2007
SexMixern
åk 7- gymnasiet
Tema: könsroller
 

2005
X-tas

åk 6-9
Tema: Rusmedel
 

2004
...och jag då?
åk 1-4
Tema: Barnen i föräldrarnas skilsmässa
 

2003
Livsviktigt!
åk 4-9
Tema: Ungdomar och utseende
 

2001
I Afrika talar man afrikanska?
åk 7 - vuxna
Tema: fördomar
 

1999
Speldosan

åk 4 - 9
Tema: flyktingar