Ingenmansland?

 

Ingenmansland? är en interaktiv teaterföreställning om fred och försoning. Föreställningen blandas med dramapedagogiskt arbete och deltagarna inbjuds till ett forum att ta ställning och diskutera begrepp som fred, rättvisa och försoning både i vårt eget liv, i närmiljön och globalt.?

Arbetsgruppen från DOT r.f. består av Carl Alm, Miki Garam och Anne Sandström. Gruppen har specialiserat sig på Teater I Undervisningen- (TIE-) program och laborerar i detta program med gränsen mellan aktör-deltagare, scen-sal och verklighet-fiktion. Besöket på skolan följs upp med efterarbetsmaterial för lärarna som finns på Ansvarsveckans hemsida.

• Målgrupp: från grundskolans åk 7
• Gruppstorlek: max 25 elever?
• Programmets längd: 90 minuter utan paus
?• Programmet har skräddarsytts för Ansvarsveckan, som också står för skådespelarnas utgifter. Skolorna står för resekostnaderna. Projektet finansieras med hjälp av Svenska Kulturfonden.
?• Koncept och manus har utarbetats av arbetsgruppen med devisingmetoden?
• Skådespelare: Miki Garam, Carl Alm?
• Regi: Anne Sandström

Ekumeniska Ansvarsveckan 17-24 oktober 2010: Bygg fred - Sök försoning! Ansvarsveckan lyfter fram fredsbyggare i krisdrabbade samhällen. Det är människor som drabbats av våld, men istället valt fredens och försoningens väg. www.ansvarsveckan.fi?Är du intresserad att få ett besök i din skola eller klass kan du kontakta Ansvarsveckans projektsekreterare?Jan Edström; jan.edstrom@evl.fi; tfn 050 3564290  050 3564290
DOT r.f. s kontaktperson: Verksamhetsledare Anne Sandström?tel. 045-3151150  045-3151150 
www.dotdot.fi