Ingenmansland?

 

Ingenmansland? är en interaktiv teaterföreställning om fred och försoning.
Föreställningen blandas med dramapedagogiskt arbete och deltagarna inbjuds till ett forum att ta ställning och diskutera begrepp som fred, rättvisa och försoning både i vårt eget liv, i närmiljön och globalt.

Arbetsgruppen från DOT r.f. består av Carl Alm, Miki Garam och Anne Sandström.
Gruppen har specialiserat sig på Teater I Undervisningen- (TIE-) program och laborerar i detta program med gränsen mellan aktör-deltagare, scen-sal och verklighet-fiktion. Besöket på skolan följs upp med efterarbetsmaterial för lärarna som finns på Ansvarsveckans hemsida.

• Målgrupp: från grundskolans åk 7
• Gruppstorlek: max 25 elever
• Programmets längd: 90 minuter utan paus
• Programmet har skräddarsytts för Ansvarsveckan, som också står för skådespelarnas utgifter. Skolorna står för resekostnaderna. Projektet finansieras med hjälp av Svenska Kulturfonden.
• Koncept och manus har utarbetats av arbetsgruppen med devisingmetoden
• Skådespelare: Miki Garam, Carl Alm
• Regi: Anne Sandström

Ekumeniska Ansvarsveckan 17-24 oktober 2010 Bygg fred - Sök försoning!
Ansvarsveckan lyfter fram fredsbyggare i krisdrabbade samhällen. Det är människor som drabbats av våld, men istället valt fredens och försoningens väg. www.ansvarsveckan.fi.
 

Är du intresserad att få ett besök i din skola eller klass kan du kontakta Ansvarsveckans projektsekreterare Jan Edström; jan.edstrom(at)evl.fi; 
DOT r.f. s kontaktperson: Verksamhetsledare Anne Sandström
www.dotdot.fi