Stöd
Natur och Miljös viktiga arbete för Östersjön!

Köp skivan med Östersjösången som ingår i föreställningen.

Pris 10€
2 € går till arbetet för Östersjön

www.naturochmiljo.fi

 

Bränt barn skyr elden och Lika barn leka bäst, är gamla ordspråk som i det här sammanhanget får en nyare innebörd.
Om man blivit bränd(läs mobbad) i yngre år så blir man antagligen skygg och osäker på sin omgivning. Så det är tyvärr sant…
Lika barn leka bäst betyder att en grupp är sammansvetsad och inte släpper in andra.

Någon blir alltså utanför. Det ordspråket borde inte finnas till…

Det här handlar Unga Teaterns och DOTs senaste samarbete om:
 


BRÄNT BARN LEKA BÄST


Premiär 28.2.2013


Pjäsen turnerar under våren och kan beställas till skolor. Priset är 100 € / besök. 2 föreställningar per skola och dag rekommenderas.            

För projektet har vi fått ett understöd av Astrid Thors, därav det låga priset.

Kontakt: UNGA TEATERN 09 86208200 eller DOT 045 3151150 

Unga Teaterns Unga

 

Vilken berättelse har du alltid velat berätta?
Vilken roll har du alltid velat spela?

Går du på årskurs 5 eller 6 och är intresserad av teater, är du den vi på DOT och Unga Teatern letar efter.
 Här får du också prova på att spela olika roller och uppleva det arbete som sker på en teater.  Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av teater, det räcker med öppet intresse. Det viktigaste är att vi har roligt tillsammans och att alla trivs.
vår nya dramagrupp UNGA TEATERNS UNGA som sparkar igång hösten 2012 och som träffas en gång i veckan.

Anmäl dig genom att låta din förälder ringa, skicka textmeddelande eller e-post till mig. I meddelandet ska ditt och förälderns namn (och e-post adress) komma fram samt vilken årskurs du går på och i vilken skola. Jag svarar också gärna på frågor som ni har. Ett infobrev kommer därefter att skickas ut till din förälder per e-post.

Vi ses på Unga Teatern!

h: Helena Laxén
Dramapedagog, DOT r.f.