Obs! Flyttas till hösten 2020

Carl Olof Cronstedt -förrädare eller hjälte?

En tidsresa om viceamiral Cronstedts tid på Hertonäs gård

 

“Tag allt hvad mörker finns i graf, 

Och allt hvad qval i lif, 

Och bilda dig ett namn därav

Och det åt honom gif. 

Det skall dock väcka mindre sorg 

än det han bar på Sveaborg.”

 

(Dikten Sveaborg av Runeberg)

 

 

Årets tidsresa handlar om viceamiral Cronstedt och livet på Hertonäs gård under hans tid. År 2020 är det Carl Olof Cronstedts minnesår, det har då gått 200 år efter hans död. 

 

Målet med tidsresan är att ge deltagarna en helhetsbild av en viss tidsepok, dess förhållanden och värderingar. Den lämpar sig utmärkt för språkbadsgrupper och som en del av historie-, modersmåls eller konstundervisningen.

  

Målgrupp: åk 4 uppåt och språkbadsgrupper

Max 20-25 elever/grupp och tidsresa

 

Tidpunkt

OBS! På grund av coronaviruset flyttas tidsresan till hösten 2020 och ordnas 22-25.9. Vi är i kontakt med alla som bokat en tidsresa till maj 2020.

Tre tidsresor/dag med starttiderna: kl 9, kl 11 och kl 13

 

Plats: Hertonäs gård, Borgbyggarvägen 12, 00810 Helsingfors

  

OBS! Begränsat antal tidsresor. 

Bokningar och frågor: kontakt(at)dotdot.fi

Vi tackar: Svenska odlingens vänner i Helsinge r.f, Restaurant Gamla Kvarnen, Suomen Kansallisteatteri, Pesuheikki Oy

Stiftelsen Tre Smeder, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden, Emilie och Rudolf Gesellius stiftelse, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet